Staalwijk is gespecialiseerd in

IMPLANTOLOGIE & ENDODONTOLOGIE

Zo werkt Staalwijk

Wanneer wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, nemen wij snel contact op voor een eerste afspraak. Komt u voor een implantologische behandeling, dan nodigen wij u uit voor een intake.

Kennismaking tandarts

Uw eerste afspraak bestaat uit een kennismaking met de tandarts en een halfjaarlijkse controle. Tijdens de eerste afspraak word er als nodig een OPG en of kleine röntgenfoto’s gemaakt van de kiezen. Daarnaast wordt een afspraak voor een gebitreiniging aanbevolen. Samen met u bekijkt de tandarts uw tandheelkundige geschiedenis. Misschien heeft u klachten of wensen? Bijvoorbeeld over het verfraaien van uw tanden. Staalwijk heeft expertise op het gebied van cosmetische tandheelkunde. Vraag ernaar! Na de kennismaking bent u officieel patiënt bij Staalwijk tandartspraktijk.

Intake implantologische behandeling

Tijdens de intake krijgt u een advies van onze implantoloog. Dit gebeurt op basis van een overzichtsfoto (OPG) of een driedimensionale foto van uw kaak met de CT scanner en een persoonlijk onderzoek. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen en wensen over implantaten aan onze implantoloog voorleggen. Vervolgens krijgt u een persoonlijk behandelplan. Aan de intake zijn kosten verbonden. Zie veelgestelde vragen.

Het behandelplan

In het behandelplan vindt u een overzicht van de behandelingen die nodig zijn voor het behalen van een succesvol eindresultaat. Ook ontvangt u een offerte met kostenspecificatie. Voor het inhoudelijke gedeelte van uw behandeling kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator. Informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Dit kunt u het beste met uw zorgverzekeraar bespreken en voorleggen. Na ondertekening van de offerte start uw behandeling.

Informatie

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Staalwijk.

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak