Staalwijk is gespecialiseerd in

IMPLANTOLOGIE & ENDODONTOLOGIE

Patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. In het patiëntendossier staan basisgegevens, zoals persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens worden gebruikt voor uw behandeling, de behandeling van klachten, wetenschappelijk onderzoek, intercollegiale toetsing/teamoverleg. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging van uw gegevens

Alle medewerkers binnen de tandartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Toegang tot uw dossier

De gegevens in uw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zijn de gegevens herleidbaar naar u als persoon, dan zullen wij u om toestemming vragen en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Anonieme gegevens mogen gebruikt worden zonder uw toestemming. Persoonsgegevens mogen alleen in opdracht van de directie gebruikt worden: ook hier zijn er zorgvuldigheidseisen van toepassing. Binnen onze organisatie zal dit uitsluitend gebeuren met als doel kwaliteitsverbeteringen. Tot slot is het in uitzonderlijke gevallen wettelijk voorgeschreven dat we uw persoonlijke gegevens aan externen verstrekken. Dit zijn uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld na overlijden of in geval van rampen voor bijvoorbeeld identificatie.


Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op verzoek van de patiënt over aan de nieuwe tandarts of aan de patiënt zelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is

Inzage, aanpassing of vernietiging

Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft u recht op inzage en op een afschrift van uw dossier. Als patiënt heeft u de mogelijkheid om via een schriftelijk verzoek  uw persoonlijke gegevens in te zien. Wilt u hier gebruik van maken? Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken honoreren. Als u vindt dat uw gegevens aangepast moeten worden dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens (deels) te laten vernietigen. Dit is alleen mogelijk als de gegevens geen aanmerkelijk belang hebben voor iemand anders dan u zelf.

Afspraak maken voor de angst tandarts in Utrecht?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.