Staalwijk is gespecialiseerd in

IMPLANTOLOGIE & ENDODONTOLOGIE

Klachtenregeling

Uw reactie en/of klacht

Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wat uw ervaringen zijn geweest in onze praktijk. Uw complimenten, opmerkingen, verbeterpunten of klachten kunnen voor ons aanleiding zijn om de patiëntenzorg uit te breiden en/of te verbeteren.

U kunt op verschillende manieren uw reactie of klacht kenbaar maken. U kunt gebruik maken van ons digitale formulier “Dit wil ik nog even kwijt”.

In de praktijk hangt een QR code van “zorgkaartnederland.nl” Als u de QR code scant dan kunt u een review achterlaten op “zorgkaartnederland.nl” Er is ook een mogelijkheid een review te schrijven op “patiënten vertellen”.

Wij doen ons best u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Over de procedure van uw klacht zie hier voor de klachtenregeling/procedure. Hierin staat uit een gezet hoe de gehele klachtenprocedure verloopt.

Dit wil ik nog even kwijt”-formulier

Heeft u een compliment, opmerking, verbeterpunt of klacht? Wij horen dat uiteraard graag van u! U kunt uw reactie geven via onderstaand formulier.