Staalwijk is gespecialiseerd in

IMPLANTOLOGIE & ENDODONTOLOGIE

Patiënten reglement

Geachte patiënt, Om misverstanden e onduidelijkheden te voorkomen hebben wij huisreglementen op gesteld. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om dit reglement zorgvuldig door te lezen en u ervan te verzekeren dat u het werkelijk volledig begrijpt. Hier volgen de beleidsregels welke op u als patiënt van toepassing zijn:

De balie

Graag zien we dat elke patiënt zich aan de balie meldt met de afsprakenkaart, een geldig verzekeringsbewijs en het Burgerservicenummer (BSN = sofi-nummer). Mochten er in uw gegevens in welke vorm dan ook veranderingen plaatsvinden dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u.

Betaling

Met ingang van 1 januari 2012 hebben wij een nieuw betalingsbeleid en ook een nieuwe, voor iedereen veiligere, methode van betalen. Voor onderstaande zaken geldt dat zij, net als voorheen, contant of per Pin betaald dienen te worden:

1. Kleine rekeningen onder de € 100,-
2. Rekeningen van bezoekers uit het buitenland en iedereen die niet wettelijk ingezetene is van Nederland. Andere rekeningen zullen naar u toegezonden worden door Famed. Indien u voor tandheelkundige kosten bent verzekerd, zal in de meeste gevallen uw verzekeringsmaatschappij direct aangesproken worden. U krijgt dan een rekening thuisgestuurd voor dat gedeelte wat niet door uw verzekering gedekt wordt. Deze dient dan aan Famed te worden voldaan. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen nare verrassingen te wachten staan. Indien een patiënt jonger is dan 18 jaar en niet is verzekerd, dan zijn de ouder(s) of voogd verantwoordelijk voor de betaling van de rekening. U dient uw rekening binnen 30 dagen aan Famed te voldoen.

Voor alle vragen over uw rekening dient u contact op te nemen met:
Famed , tel: 0900-0885-

De regels voor wat betreft betalingen aan Famed kunnen bij de assistenten opgevraagd worden. De door ons gehanteerde tarieven zijn in overeenstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit.

Afspraken

Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. (Tel:030-2881388)Indien u op tijd afbelt (langer dan 48 uur van te voren) krijgt u geen rekening, echter, indien u niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak aan u doorberekend volgens de standaard code C90, waarbij wij een tarief hanteren van minimaal € 39,– . Ongelukkigerwijze is dit een noodzakelijke maatregel gebleken.

Controles

In onze praktijk bevelen wij het sterk aan om minimaal 2 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen. Onze overtuiging is dat één van de manieren om dit te bereiken inhoudt dat wij u aanraden om onze praktijk minimaal 2 maal per jaar voor controle te bezoeken. Normaal gesproken wordt tijdens uw controle nagekeken hoe het met de algehele mondgezondheid is gesteld: zijn er gaatjes, bloedend tandvlees, pockets, of andere zaken welke aandacht behoeven? Het is meestal ook noodzakelijk om regelmatig röntgenfoto’s te maken. Pockets zijn ruimten tussen tand en tandvlees welke tot ernstige problemen en zelfs het verlies van tanden en/of kiezen kunnen leiden

Behandeling van noodgevallen en pijnklachten

Gedurende onze praktijkuren doen wij zo veel mogelijk ons best om patiënten bij een noodgeval of pijnklacht zo snel mogelijk te helpen. Echter, het is helaas niet altijd mogelijk om iedere pijnklacht ogenblikkelijk te behandelen. Daarom vragen wij u ons zo snel mogelijk te bellen, indien u een probleem hebt, zodat wij uw klacht in ons rooster kunnen inpassen. Wij vragen u dit te doen zelfs als u al in de nabije toekomst een afspraak bij ons hebt staan. Als u bij ons voor controle komt met pijn zou het zo kunnen zijn, dat we geen tijd hebben om het probleem direct aan te pakken. Daarom is het echt nodig dat u ons van te voren waarschuwt, zodat we maatregelen kunnen nemen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Indien u niet regelmatig voor uw controle bent geweest zoals door de tandarts wordt aanbevolen, of indien u later dan 11 uur ‘s ochtends belt, kan het zijn dat u die dag geen afspraak krijgt en dat u onze nooddienst moet bellen.

Klachten

Indien u enige klachten heeft zouden wij het zeer op prijs stellen als u eerst met ons in contact treedt en ons op de hoogte brengt van de betreffende klacht, het liefst per brief. We zijn erin geïnteresseerd u te helpen met het oplossen van het probleem en om onszelf te corrigeren indien nodig. Zie hiervoor onze klachten regeling dan wel via het formulier ‘Dit wil ik nog even kwijt’.

We danken u voor het zorgvuldig lezen van deze brief en we adviseren u om deze thuis als referentie te bewaren voor de toekomst.
Zie voor verdere informatie ook onze algemene voorwaarden
Met vriendelijke groet, het tandheelkundig team.

Afspraak maken voor de angst tandarts in Utrecht?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.